Có 1 kết quả:

Xīn qīng qū

1/1

Xīn qīng qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xinqing district of Yichun city 伊春市[Yi1 chun1 shi4], Heilongjiang