Có 1 kết quả:

duàn hū

1/1

duàn hū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

certainly

Một số bài thơ có sử dụng