Có 1 kết quả:

duàn dài

1/1

duàn dài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

periodization (of history)