Có 1 kết quả:

duàn nǎi

1/1

duàn nǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to wean