Có 1 kết quả:

duàn tuǐ ㄉㄨㄢˋ ㄊㄨㄟˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

broken leg