Có 1 kết quả:

duàn lù qì

1/1

duàn lù qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

circuit breaker