Có 1 kết quả:

fāng xiàng gǎn

1/1

fāng xiàng gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sense of direction