Có 1 kết quả:

fāng xiàng pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

steering wheel