Có 1 kết quả:

fāng xiàng pán ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

steering wheel