Có 1 kết quả:

fāng yuán

1/1

fāng yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) perimeter
(2) range
(3) (within) a radius of ...