Có 1 kết quả:

fāng kuài ㄈㄤ ㄎㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) cube
(2) block
(3) square
(4) rectangle
(5) diamond ♦ (in card games)