Có 1 kết quả:

fāng kuài cǎo pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

divot (golf)