Có 1 kết quả:

fāng zi

1/1

fāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prescription (of medicine)