Có 1 kết quả:

fāng zi ㄈㄤ

1/1

fāng zi ㄈㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prescription (of medicine)