Có 1 kết quả:

Fāng shān

1/1

Fāng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fangshan county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西

Một số bài thơ có sử dụng