Có 1 kết quả:

Fāng shān xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fangshan county in Lüliang 呂梁|吕梁[Lu:3 liang2], Shanxi 山西