Có 1 kết quả:

fāng mào

1/1

fāng mào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mortarboard
(2) square academic cap