Có 1 kết quả:

Fāng Wén shān ㄈㄤ ㄨㄣˊ ㄕㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Vincent Fang (1969-), Taiwanese multi-Golden Melody Award lyricist