Có 1 kết quả:

fāng fāng zhèng zhèng

1/1

fāng fāng zhèng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

square-shaped