Có 1 kết quả:

fāng gé zhǐ

1/1

fāng gé zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) squared paper
(2) graph paper
(3) grid paper (manuscript paper with squares for Chinese characters)