Có 1 kết quả:

fāng chéng ㄈㄤ ㄔㄥˊ

1/1

fāng chéng ㄈㄤ ㄔㄥˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phương trình

Từ điển Trung-Anh

mathematical equation