Có 1 kết quả:

fāng chéng zǔ ㄈㄤ ㄔㄥˊ ㄗㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (math.) simultaneous equations
(2) system of equations