Có 1 kết quả:

fāng tuǐ

1/1

fāng tuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

processed ham product