Có 1 kết quả:

fāng xīng wèi yǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flourishing and still in the ascendant (idiom); rapidly expanding
(2) still growing strong
(3) on the up