Có 1 kết quả:

fāng jiě shí

1/1

fāng jiě shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

calcite (CaCO3 as rock-forming mineral)