Có 1 kết quả:

fāng yīn

1/1

fāng yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dialectal accent