Có 1 kết quả:

fāng tóu kuò hào

1/1

Từ điển Trung-Anh

square brackets 【】 or 〖〗