Có 1 kết quả:

fāng dǐng

1/1

fāng dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

square roof