Có 1 kết quả:

fāng dǐng ㄈㄤ ㄉㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

square roof