Có 1 kết quả:

yú yì

1/1

yú yì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nghẹn hơi, nghẹt thở