Có 1 kết quả:

shī zhǔ néng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

donor level (semiconductor)