Có 1 kết quả:

páng huáng

1/1

páng huáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 彷徨[pang2 huang2]