Có 1 kết quả:

páng tīng

1/1

páng tīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to visit (a meeting, class, trial etc)