Có 1 kết quả:

Páng zhē pǔ ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Punjab state of India
(2) Punjab province of Pakistan