Có 1 kết quả:

Páng zhē pǔ

1/1

Páng zhē pǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Punjab state of India
(2) Punjab province of Pakistan