Có 1 kết quả:

Páng zhē pǔ shěng ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Punjab province of Pakistan