Có 1 kết quả:

Páng zhē pǔ shěng

1/1

Páng zhē pǔ shěng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Punjab province of Pakistan