Có 1 kết quả:

Páng zhē pǔ bāng ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Punjab state in northwest India bordering Pakistan