Có 1 kết quả:

Páng zhē pǔ bāng

1/1

Páng zhē pǔ bāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Punjab state in northwest India bordering Pakistan