Có 1 kết quả:

mào ní

1/1

mào ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 耄倪[mao4 ni2]

Một số bài thơ có sử dụng