Có 1 kết quả:

lǚ jū chē

1/1

lǚ jū chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) motorhome
(2) RV (recreational vehicle)