Có 1 kết quả:

lǚ yóu rè diǎn ㄧㄡˊ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a hot tourist attraction
(2) a tourist trap