Có 1 kết quả:

lǚ chéng

1/1

lǚ chéng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hành trình, chuyến đi

Từ điển Trung-Anh

(1) journey
(2) trip