Có 1 kết quả:

lǚ xíng zhī piào

1/1

lǚ xíng zhī piào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a traveler's check