Có 1 kết quả:

lǚ yóu jǐng diǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tourist attraction
(2) travel sight