Có 1 kết quả:

Lǚ shùn gǎng

1/1

Lǚ shùn gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Lüshun port, on the tip of the Liaoning peninsula
(2) called Port Arthur during Russian occupation and Russian-Japanese war of 1905
(3) in Lüshunkou district of Dalian 大連|大连, Liaoning