Có 1 kết quả:

xuán guāng

1/1

xuán guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotation of plane of polarization of light