Có 1 kết quả:

xuán qián jī ㄒㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pronator teres muscle (below the elbow)