Có 1 kết quả:

xuàn gōng

1/1

xuàn gōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lathe operator
(2) spinning wheel worker