Có 1 kết quả:

xuàn chuáng

1/1

xuàn chuáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lathe