Có 1 kết quả:

xuàn mù

1/1

xuàn mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wood turning
(2) woodwork lathe