Có 1 kết quả:

xuán liú

1/1

xuán liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotating flow