Có 1 kết quả:

xuán wō xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral nebula