Có 1 kết quả:

xuán wō xīng yún ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral nebula