Có 1 kết quả:

xuán wō xīng xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

spiral galaxy