Có 1 kết quả:

xuán yuān

1/1

xuán yuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abyss